स्वास्थ्य

बेलौरीका किशोरीहरुको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै आइरन र फोलिक एसिड वितरण गरिदै ।।

हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर । किशोरीहरुको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले किशोरीहरुलाई आइरन र फोलिक एसिड वितरण गरिरहेको छ । पोषण शिक्षा मार्फत किशोरीहरुमा आइरन युक्त खानाको सेवन गर्ने व्यवहारमा सुधार गर्ने र आइरनको कमीले हुने रक्त अल्पताको नियन्त्रण गरी